Tjänster

Hemleverans

Hemleveranser med Tidler används av både återförsäljare & generalagenter för såväl nya som begagnade bilar. Vi levererar i hela Sverige.

Hämta Hemma / Privatinköp

Hämta Hemma riktar sig främst mot begagnathandelns inköpsavdelningar. Vi hjälper dig stänga affären & säkra priset. Vi levererar i hela Sverige.

Verkstadsbesök

Hämta-lämna-service vid verkstadsbesök. Tjänsten skapar höjd kundnöjdhet & möjliggör jämnare beläggning för verkstaden. Upptagningsområde sätts utifrån varje enskild verkstad.

Logistik

Snabb, spårbar logistik mellan fasta punkter - exempelvis dina bilanläggningar. Tjänsten kortar dina ledtider, ökar din omsättningshastighet & effektiviserar dina processer.

Provkör Där Du Är

Provkörningar har gått från ett helgnöje med familjen till att man ofta hellre passar in det i vardagen. Låt oss hjälpa dig ta bilhallen hem till kunden.

Besiktning

Hur mycket tid lägger dina anställda på att skifta hjul och åka till verkstaden? Spar din personals tid genom att låta Tidlers förare ta bilarna till verkstaden.

Intresserad av att veta mer?